Het werkveld van de begeleiding met paarden kent vooral in de Duitstalige landen, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, en in de Angelsaksische landen een lange traditie1. In de Duitstalige landen ligt de nadruk op het therapeutisch rijden en voltigeren, waarbij de achtergrond van de therapeut, bijvoorbeeld pedagoog of psycholoog, bepalend is voor de inhoud. In de Angelsaksische landen vindt de begeleiding met paarden vooral plaats binnen Hippotherapie. Hippotherapie is fysiotherapie met behulp van het paard, waarbij de nadruk ligt op de motorische ontwikkeling. In Nederland is het rijden voor gehandicapten in gespecialiseerde maneges ver ontwikkeld. De laatste tien jaar is er niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duistland een enorme uitbreiding van het aanbod voor een diversiteit aan doelgroepen en met veel verschillende werkwijzen. Dit blijkt uit onderzoek dat gedaan is in opdracht van de stichting Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO).

In dit groeiende werkveld proberen aanbieders zich te onderscheiden van anderen. Gevolg daarvan is dat begeleiding met paarden in Nederland onder zeer uiteenlopende namen aangeboden wordt. Nadeel van deze ontwikkeling is dat hierdoor veel onduidelijkheid ontstaat voor bijvoorbeeld zorgafnemers.

Voor de Duitstalige landen is een poging gedaan om het aanbod te ordenen. Figuur 1 laat in een waaiervorm zien vanuit welke invalshoeken de begeleiding met paarden vorm krijgt. De waaier geeft weliswaar de situatie weer in de Duitstalige landen om ons heen, maar geeft een duidelijk beeld hoe uitgebreid en divers het werkveld van de begeleiding met paarden kan zijn.

Figuur 1: Overzicht van het therapeutisch rijden in de Duitstalige landen Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Overgenomen uit Partnerschaftlich miteinander umgehen (p.16/ 17), van A. Kröger, 2005, Warendorf: FNverlag. Copyright 2005 Carl Klüwer.]

De interactie met (vriendelijke) dieren heeft effecten op:

  • stemming en prikkelgevoeligheid
  • concentratie
  • de ontwikkeling van sociale interactie
  • de toename om sociale interactie te interpreteren
  • de vermindering van angst en agressie
  • het vergroten van vertrouwen
  • het welbevinden.2