14aDeze website is tot stand gekomen met behulp van jongeren die Grip bezoeken, hun ouders, de vrijwilligers en medewerkers van Grip, studenten en onderzoekers van de Hogeschool Utrecht. Op basis van een onderzoeksubsidie van ZonMw binnen het programma Effectief werken in de jeugdsector is een stap gezet in het beschrijven van de methodiek zoals die op basis van jarenlange ervaring is ontwikkeld. Het ZonMw-project Paarden in de begeleiding bij sociale hulpvragen van jongeren met psychiatrische noden liep van oktober 2013 tot oktober 2014. Het betreft slechts een onderdeel van de verschillende mogelijkheden van Grip: de individuele begeleiding voor jongeren met een diagnose ASS.

Binnen het onderzoek is gebruik gemaakt van digital storytelling. Deze techniek is ontwikkeld omdat kinderen, jongeren en jong volwassenen opgroeien in een multimediale wereld waarin zij multimediale vaardigheden als vanzelf verwerven. Zij spelen (computer)games, versturen whatsapp berichten, maken foto’s en films met hun telefoon en delen deze met elkaar via social media. Deze ‘nieuwe’ uitwisselingvormen kenmerken zich vooral door het gebruik van beelden. Beelden zijn zodoende een belangrijk onderdeel van de leefwereld van kinderen, jongeren en jong volwassenen. Een Digital Story is een verhaal dat wordt verteld met behulp van digitale beelden die zijn voorzien van (ingesproken) teksten, muziek, geluiden of effecten. Voor de jongeren van Grip is Digital Storytelling bij uitstek een middel om dat wat zij niet in woorden kunnen uiten toch voor het voetlicht te brengen. Zij vertalen hun gevoelens en ideeën, de beleving van hun werkelijkheid in (bewegende) beelden en creëren op deze wijze hun narratief1.

14bOok de ouders en begeleiders zijn in een verhalenworkshop gevraagd hun persoonlijk verhaal door middel van een Digital Story in beeld te brengen. Een Digital Story is maar een kort beeldverhaal. Daarom moeten de makers zich beperken tot de essentie van hun verhaal. Dat geeft binnen het onderzoek naar de Grip-aanpak de mogelijkheid om te onderzoeken wat betrokkenen de essentie van de Grip-aanpak vinden. Het materiaal wordt in het afgeschermde gedeelte gebruikt om de aanpak ook in beeld te laten zien.

Met dank aan: Hannah Bour, Willemijn Schmidt, Iris Vlaanderen, Miranda Lormans, Riëtte van Eijk, Anouk van Elk, Amparo Apers, Daisy Jansen, Marleen Smeltink, Elsa de Vries, Clara Wilken, Loes Houweling en Ineke Edes. Alle medewerkers, deelnemers en ouders van Grip.