Deze website is tot stand gekomen met behulp van jongeren die Grip bezoeken, hun ouders, de vrijwilligers en medewerkers van Grip, studenten en onderzoekers van de Hogeschool Utrecht. Op basis van een onderzoeksubsidie van ZonMw binnen het programma Effectief werken in de jeugdsector is een stap gezet in het beschrijven van de methodiek zoals die op basis van jarenlange ervaring is ontwikkeld. Het ZonMw-project Paarden in de begeleiding bij sociale hulpvragen van jongeren met psychiatrische noden liep van oktober 2013 tot oktober 2014. Het betreft slechts een onderdeel van de verschillende mogelijkheden van Grip: de individuele begeleiding voor jongeren met een diagnose ASS.