4Deze website is een digitaal handboek van het aanbod van Grip bij de sociale hulpvragen van jongeren met psychiatrische noden. Het openbare gedeelte van de website bevat algemene informatie over Grip en de globale werkwijze. Deze informatie is vooral bedoeld voor ouders, verwijzers, financiers en mensen die overwegen om met deze doelgroep in combinatie te gaan werken. Dit gedeelte geeft aan wat het belang is van de werkwijze en een globale indruk ervan.

De handvatten voor professionals die met Grip-methodiek willen werken staan in een beschermd gedeelte. In het beschermde gedeelte is toegang te verkrijgen middels een wachtwoord. Het wachtwoord wordt versterkt aan medewerkers en vrijwilligers van Grip, leden van AAIZOO en mensen die een training volgen bij Grip.

De inhoud van de website is tot stand gekomen door middel van een onderzoek dat studenten en onderzoekers van de Hogeschool Utrecht, Instituut voor Ecologische Pedagogiek met de medewerker, deelnemers en ouders van Grip hebben gedaan. De titel van het onderzoek is: Paarden in de begeleiding bij sociale hulpvragen van jongeren met psychiatrische noden. Het onderzoek is tot stand gekomen met een subsidie van ZonMw binnen het programma Effectief werken in de jeugdsector. Tussen 1 oktober 2013 en 1 november 2014 zijn jongeren, ouders en begeleiders geïnterviewd en begeleidingssessies gefilmd en geobserveerd. Jongeren, ouders en begeleiders hebben met behulp van dit filmmateriaal digital stories (korte films met tekst, geluid en beeld) gemaakt om zo te laten zien wat voor hen belangrijk is in de begeleiding met paarden. Alle data is geanalyseerd en heeft geleid tot dit handboek. De eerste teksten van het handboek zijn met betrokkenen besproken en aangepast. Het handboek is digitaal gemaakt om het een levend document te kunnen laten zijn. Na afloop van het onderzoek kan er informatie worden toegevoegd of gewijzigd. Ook is er zo de mogelijkheid om ook foto- en filmmateriaal te laten zien.

Link naar disclaimer