Bij sommige kinderen komen sociale contacten niet zomaar tot stand, bijvoorbeeld omdat een jongere autisme heeft. Vaak kan contact met paarden daar bij helpen. Grip op je Leven is een stichting die jongeren allerlei vormen van ondersteuning biedt. Een onderdeel daarvan is de individuele begeleiding met paarden bij sociale hulpvragen van jongeren met psychiatrische noden. Vaak zijn dit jongeren met Autistisch Spectrum Stoornissen. Handvatten voor deze Grip-methodiek zijn op deze website te vinden.

“Nu is het zo dat ze uit school komt en zegt: ‘mam, ik ga bij Veroniek spelen’ of ‘ik heb met Mirthe afgesproken’.”

Veel deelnemers komen bij Grip omdat ze van anderen gehoord hebben over de begeleiding. Ook worden ouders en jongeren geattendeerd op Grip door bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd, MEE, scholen, vrijgevestigde psychologen en pedagogen of organisaties als de Ambelt of Fornhese. De positieve ervaringen die jongeren zelf aangeven en die de mensen om hen heen bij hen zien, spelen hierbij een grote rol. Met name geven jongeren aan dat ze rustig worden. Hun omgeving rapporteert dit ook en voegt daar veelal aan toe dat ze zien dat de sociale vaardigheden van de jongeren toenemen.

“Ze had geen vriendinnen en was veel op zichzelf terug getrokken.”

(Vader van Aafke)

Voor de ouders van Aafke is het een reden om het kind naar Grip te laten gaan en met succes, zoals de vader van Aafke vertelt: “Dat ze wat makkelijker contact kan leggen, dat soort dingen allemaal. Dat heeft ook zeker zijn vruchten afgeworpen. Als je kijkt, we zijn afgelopen zomer op vakantie geweest naar Frankrijk en met het gebrekkig Engels dat ze spreekt, probeert ze contact te maken met Fransen. Dat is heel duidelijk een punt van verbetering geweest.”