13De begeleider brengt de deelnemer en het paard in contact. Zij beïnvloeden elkaars gedrag, denken en voelen. Er is sprake van interactie. De activiteiten en het contact met de paarden nodigen deelnemers uit zelf betekenis te verlenen aan wat ze denken of voelen over situaties en problemen waar zij in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden. Op basis van de analyse van het onderzoeksmateriaal blijkt dat de begeleiding van Grip terug te brengen is tot een viertal begeleidingsdoelen waarin de sociale hulpvragen van de jongeren hun plek krijgen:

  1. het maken en onderhouden van contact
  2. het bieden van rust en ontspanning
  3. het ontwikkelen van zelfvertrouwen
  4. het samenwerken met anderen

Deze vier doelen hangen met elkaar samen. Rust en ontspanning zijn een basis voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen wat weer noodzakelijk is voor het maken en onderhouden van contact en vervolgens het samenwerken met anderen. De sociale hulpvragen en de doelen worden dan ook als een samenhangend geheel gezien.