12Een belangrijk kenmerk van de Grip-aanpak is de mogelijkheid om voortdurend aan te sluiten bij de behoeften van een deelnemer. Bij de flexibele opbouw van de aanpak wordt uitgegaan van dat wat goed gaat en ingezet kan worden om te voldoen aan de hulpvraag. Op deze manier leert de deelnemer zijn eigen kracht kennen en deze in te zetten voor de dingen die hij of zij minder goed kan.

In het onderzoek vertellen de jongeren, begeleiders en ouders dat deelnemers geleidelijk zelfkennis opbouwen vanuit de beelden van anderen (zo zit jij in elkaar). Als zij zichzelf beschrijven transformeren ze die beelden naar een eigen beleefde werkelijkheid (zo ben ik)2. De activiteiten met de paarden ondersteunen dit ontwikkelingsproces, vertellen de jongeren en begeleiders. Dit is zo sterk dat zowel de jongeren als hun begeleiders deze ontwikkeling toeschrijven aan de interactie met het paard. Mogelijke verklaring hiervoor is dat de aanwezigheid van het paard de communicatieve positie van de deelnemer verandert in een actieve positie. De jongere neemt initiatief tot communicatie met het paard. Hierdoor krijgt een deelnemer zicht op zijn rol in de interactie. Vervolgens kan de jongere experimenteren met andere rollen en de uitwerking daarvan zien. Het onderzoek laat mooie voorbeelden zien van jongeren die bijna verbaasd lijken te zijn over hun kracht binnen de interactie.