10Jongeren met psychiatrische noden zoals ASS hebben vaak moeite met sociale contacten omdat juist sociale contacten in hoge mate onvoorspelbaar zijn. Dit leidt tot tal van sociale hulpvragen. Concrete vragen als hoe maak ik vrienden, hoe vraag ik verkering leven bij deze jongeren. Niet alleen jongeren met ASS hebben deze vragen, voor heel veel jongeren spelen deze. Jongeren met ASS kunnen echter nog veel minder vertrouwen op hun gevoel en hebben in hun leven veel meer negatieve ervaringen opgedaan.

Hoewel deze voorbeelden van vragen misschien op algemene pubervragen lijken, horende bij de levensfase van de jongeren, gaat de problematiek verder dan dat. Binnen de maatschappelijke ontwikkelingen naar een participatiesamenleving waarin mensen zoveel mogelijk voor zichzelf en elkaar moeten zorgen, zijn sociale vaardigheden steeds belangrijker. Het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk is voor deze jongeren niet vanzelf sprekend. De vraag hoe vraag ik verkering staat feitelijk voor de vraag hoe een duurzaam sociaal netwerk op te bouwen.

“Hij wilde vooral niet buiten spelen. Niet met vriendjes spelen.”

Veel ondersteuning in het leggen van sociale contacten biedt gesprekken over de situaties die jongeren lastig vinden. Soms is voorzien in oefensituaties met andere jongeren. Een jongere kan zo wel bepaald gedrag oefenen, maar moet de vertaling naar zijn eigen situatie zelf maken. De individuele begeleiding met paarden is er op gericht om eerst ervaring op te doen en de interactie vervolgens te bespreken en te vertalen naar situaties die voor de jongere belangrijk zijn.

Eisen van de maatschappij kunnen begeleiders voor een dilemma stellen: voor veel jongeren met ASS is het geen gemis wanneer er weinig sociale contacten zijn. In hoeverre moeten jongeren voldoen aan de eisen die wij (begeleiders, ouders, maatschappij) van hen hebben? In de begeleiding is het van belang om daar als begeleider een duidelijke visie op te hebben. Gevoelens van twijfel worden immers door de paarden al snel opgemerkt. Intervisie tussen begeleiders op dergelijke aspecten is daarom van belang.