6Recent verscheen het handboek Dieren in de zorg. In dit handboek wordt de diversiteit van de inzet van dieren in zorgsituaties in kaart gebracht, zoals weergegeven in figuur 2. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Animal Assisted Interventions (AAI) en Animal Assisted Activities (AAA). AAA zijn activiteiten waarbij geen expliciete hulpvraag gesteld wordt en die tot doel hebben om de algemene kwaliteit van leven te verbeteren. AAI zijn gericht op een hulpvraag en de aanpak is over het algemeen planmatig. Deze interventies zijn vervolgens onderverdeeld in begeleiding, therapie en onderwijs. Het doel van de interventies met dieren is het bevorderen van het welbevinden van de mens en het verbeteren van de kwaliteit van leven. De effecten die hierbij worden genoemd zijn bijvoorbeeld ontspanning, vermindering van depressie en verbetering van het zelfbeeld. Ook in het onderzoek bij Grip rapporteren ouders en jongeren dergelijke effecten.

Figuur 2: De inzet van dieren in zorgsituaties wordt samengevoegd onder de term Animal Assisted Interventions (AAI).
Overgenomen uit Dieren in de zorg (p.16), van B. Beerda et al., 2014, Ede: Ontwikkelcentrum. Copyright 2014 Ontwikkelcentrum, Ede.

De inzet van paarden, zoals die bij Grip plaats vindt, valt binnen deze verdeling onder begeleiding. Het doel van Grip is vergelijkbaar met het hierboven beschreven doel: “Grip stelt zich ten doel de levenskwaliteit van normaal- tot hoogbegaafde kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met orthopedagogische en psychische problematiek zoals ASS, hechtingsstoornis, angst- en dwangstoornis of ADHD te verbeteren.” De begeleiding met paarden is binnen Grip één van de mogelijkheden om dit doel te realiseren.

Binnen de begeleiding bij Grip kunnen deelnemers aan diverse doelen werken, zoals verbeteren van zelfbeeld, bouwen aan zelfvertrouwen, leren om te gaan met grenzen en grenzen te verleggen, uit de passiviteit komen, bij angst en stress leren te ontspannen.

Er vinden bij Grip volgens deze indeling ook Animal Assisted Activities plaats. Activiteiten zonder directe individuele doelen voor de deelnemer, maar activiteiten als vorm van gezamenlijkheid of vrije tijdsbesteding.
In de activiteiten met assistentie van dieren kan ook nog een onderscheid gemaakt worden in dieren met een actieve rol en dieren met een passieve rol.3 Bij een actieve rol voor een paard wordt er bijvoorbeeld gezamenlijk een wandeling gemaakt of gepoetst. Deze verzorgende activiteiten horen bij het houden van paarden. Bij het uitmesten heeft het paard helemaal geen rol. Een activiteiten waarbij het paard een passieve rol heeft is bijvoorbeeld het kijken naar paarden in de wei.