Bij de begeleiding met paarden wordt een relatiedriehoek gevormd tussen deelnemer, begeleider en paard. Deze relatiedriehoek geeft inzicht in de verschillende posities die deelnemer, begeleider en paard innemen in de begeleiding en in de dynamiek die plaats vindt tussen hen. De basis van de begeleiding met het paard krijgt vorm via de onderlinge relaties van de betrokkenen in de driehoek, zoals weergegeven in figuur 3. De onderlinge relaties dienen ieder hun eigen doel, die vervolgens als uitgangspunten werken om de pedagogische doelen van de deelnemer te realiseren. Bij de relatie paard-deelnemer is de pedagogisch tact als het ware gegeven, beide ‘zijn’ in het moment.

In de relatie deelnemer-begeleider moet de begeleider zoveel mogelijk in staat zijn om zich op te stellen voor wat zich aan dient. Dat vraagt om een sensitieve afstemming met oog voor de te behalen pedagogische doelen van de deelnemer, als ook voor de weg waarlangs de doelen worden bereikt. Het succes van de begeleiding is afhankelijk van een positieve, stabiele en uitgebalanceerde relatie tussen deelnemer, begeleider en paard.

Figuur 3: Relatiedriehoek tussen deelnemer, begeleider en paard. Overgenomen uit Partnerschaftlich miteinander umgehen (p.28),
van A. Kröger, 2005, Warendorf: FNverlag. Copyright 2005 FNverlag. Vertaling: Ineke Edes.

Tijdens de begeleiding moet de begeleider zowel gericht zijn op de deelnemer, als op het paard, of eerder nog op de relatie paard-deelnemer. De begeleider richt zich op de interactie in plaats van op de samenstellende delen van de interactie.

Binnen de driehoek zal het paard ook reageren op de relatie met de begeleider en de relatie begeleider-deelnemer. Een begeleider heeft zelfkennis nodig om in staat te zijn de reactie van het paard correct te interpreteren en in het relationele proces te integreren. De begeleiders bij Grip worden getraind om tijdens de begeleidingen te luisteren naar de behoeften van de deelnemers en hierop in te spelen en daarbij hun eigen behoeften of eventuele onbalans te herkennen en waar mogelijk op de tweede plaats te zetten.