Een belangrijke kracht van de Grip-aanpak is de mogelijkheid om voortdurend en telkens opnieuw aan te sluiten bij de behoeften van een deelnemer. Bij de flexibele opbouw van de aanpak wordt uitgegaan van dat wat goed gaat en ingezet kan worden om te voldoen aan de hulpvraag. Het streven is een jongere (en zijn familie) te ondersteunen in de transitie naar volwassenheid, waarbij zelfsturing een belangrijk aspect is.
Afstemmen van het aanbod aan de behoeften van een deelnemer vraagt een omslag in denken. De begeleider gaat samen met de deelnemer en het paard op zoek naar ervaringen, waardoor het zelfvertrouwen van de deelnemer toeneemt. “Om gelijke kansen te krijgen om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, hebben kinderen recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs”.2