15De individuele begeleiding van Grip is een manier van werken die ontwikkeld is op basis van ervaringen met paarden en werk binnen de jeugd-GGZ. De begeleidingswijze zit in de hoofden en handen van de medewerkers van Grip die de aanpak overgedragen krijgen door het zelf te ervaren. Deze website is een eerste stolling van deze werkwijze, een beschrijving van de methodiek. Tijdens het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze beschrijving dringt de vraag zich op wat in dit geval een methodiek is. Een methodiek als een precies te volgen stappenplan is te rigide als kenschets van het werk van Grip. Op die manier naar een methodiek kijken veronderstelt immers dat er verschillend vastgelegde methodes zijn waar uit geput wordt. Methodes zijn dan werkwijzen die min of meer volgens vaste patronen verlopen. Dit lijkt slecht te passen op de Grip-aanpak.